Regulamin eSklepu DIANA

Iinternetowy eSklep-DIANA, działający pod adresem skle-diana.com, prowadzony jest przez Spółkę ELLA Sp. z o. o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy do KRB pod numerem 0000159283, nr NIP 659-14-30-757, nr Regon 356331190, z siedzibą w Miechowie k. Krakowa.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony sklep-diana.com.
  Po złożeniu zamówienia klient zostaje powiadomiony e-mailem o zarejestrowaniu jego zamówienia w eSklepie.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku pierwszych składanych w naszym sklepie zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Realizację kolejnych zamówień rozpoczynamy natychmiast po ich otrzymaniu.
  • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców eSklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obslugi Klienta e-mailem.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
  Przesyłki dostarcza:
  Przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni robocze od momentu SKOMPLETOWANIA zamówienia
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera kurier;
  • kartą kredytową,
  • przelewem bankowym na konto eSklepu.
  • za pośrednictwem serwisów obsługujących płatności elektroniczne.
 11. Zgodnie z Ustawą z 25 grudnia 2014 roku  klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży eSklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemie (np. emailem).
  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar wraz z opakowaniem firmowym nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem NA SPECJALNY ADRES PODANY PRZEZ eSklep OSOBNĄ INFORMACJĄ. Nie przyjmujemy paczek przysyłanych do nas bez uzgodnienia ani za pobraniem !  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Po ustaleniu nieuzywania ani niezniszczenia towaru, pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 12. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady produkcyjne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Należy otwierac paczki w obecności kuriera. A w przypadku uszkodzenia kurier ma 7 dni na spisanie protokołu szkodowego w miejscu dostawy u Klienta. Należy skontaktowac sie niezwłocznie z eSklepem i powiadomić o zaistniałej sytuacji.
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub innych niezgodności Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres SPECJALNY DO ZWROTÓW, WSKAZANY przez eSklep. eSklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon.
  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. eSklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru.W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się eSklepu przedłuża się o czas uzyskania przez eSklep takiej opinii.
 13. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji a ponowna wysyłka nastepuje wtedy na koszt eSklepu.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a eSklepem DIANA prowadzonym przez firmęELLA Sp. z o. o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.
 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Klient w momencie rejestracji wyraża akceptację niniejszego regulaminu oraz warunków płatności i zasad dostaw i upustów stosowanych w eSklepie DIANA.
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby ELLA Sp. z o.o.
 
 
 

Postanowienia dodatkowe ogólne   ANEX #01

1. Ogólnie przyjete normy handlu dla promocji

Towary objęte promocjami są ogólnie wyjęte spod tabeli rabatowania i ich ceny rozumiane są jako chwilowe na czas promocji tylko.

Towary objęte promocjami objęte mogą być regalmentacją pro zamówienie, pro klient, lub być dostarczane do wyczerpania nakładu, zapasu lub przewidzianego kontyngentu.  Klient akceptuje  te zasady promocji.

2. Rabaty i Upusty

Rabaty i upusty stasowane w eSklepie nie sumują się

3. Koszty przesyłek

W przypadku kilku różnych kosztów dostawy podanych dla różnych towarów łączonych w jedną przesyłkę, stosuje się najwyższy koszt kuriera, a w niektórych przypadkach sumę tych kosztów.

4. Oferty i zamówienia hurtowe

Oferty i zamówienia hurtowe realizowane są wg osobnych ustaleń pisemnych  między Klientem a eSklepem.

Stali odbiorcy zyskują status Klienta hurtowego wg osobnych ustaleń.


PayPal